Thương hiệu Shinhan Finance - award
Trang chủ>Thương hiệu Shinhan Finance>

Thương hiệu Shinhan Finance

Giải thưởng và Bằng khen

Giải thưởng Công ty Tài chính Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam năm 2020
Giải thưởng Công ty Tài chính Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam năm 2020

Shinhan Finance được Global Banking & Finance Review...

Xem thêm
Shinhan Finance là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2020 theo HR Asia
Shinhan Finance là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2020 theo HR Asia

Shinhan Finance vinh dự được HR Asia – một trong những T...

Xem thêm
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Shinhan Finance vinh dự đón nhận Giấy khen từ Sở Văn hóa,...

Xem thêm
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

Shinhan Finance vinh dự đón nhận Giấy khen từ Sở Văn hóa...

Xem thêm
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Shinhan Finance vinh dự đón nhận Giấy khen từ Sở Văn hóa...

Xem thêm
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội

Shinhan Finance vinh dự đón nhận Giấy khen từ Sở Văn hóa...

Xem thêm
Shinhan Finance là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022 theo HR Asia
Shinhan Finance là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022 theo HR Asia

Shinhan Finance vinh dự được HR Asia – một trong những Tạ...

Xem thêm
Đơn vị tiêu biểu trong hoạt động thông tin tín dụng 2022
Đơn vị tiêu biểu trong hoạt động thông tin tín dụng 2022

Shinhan Finance được Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gi...

Xem thêm
Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022
Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022

Ứng dụng iShinhan của Shinhan Finance được vinh danh Top ...

Xem thêm
Chứng nhận của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng
Chứng nhận của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng

Shinhan Finance vinh dự đón nhận Chứng nhận đã triển khai...

Xem thêm
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

Shinhan Finance vinh dự đón nhận Giấy khen từ Sở Văn hóa,...

Xem thêm
Chứng nhận của Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Nghệ An
Chứng nhận của Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Nghệ An

Shinhan Finance vinh dự đón nhận Chứng nhận đã triển khai...

Xem thêm

Hiệp hội