Thương hiệu Shinhan Finance - brand
Trang chủ>Thương hiệu Shinhan Finance>

Thương hiệu Shinhan Finance

Câu chuyện thương hiệu

Trải nghiệm mới, Giá trị mới

Shinhan Finance cung cấp dịch vụ tài chính giúp hàng triệu khách hàng trong nước ngày càng thành công, góp xây nền thịnh vượng chung và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam. Cam kết thương hiệu được thể hiện qua slogan - Trải nghiệm mới, Giá trị mới.

Dù hiện diện tại đâu, Shinhan Finance luôn hướng đến sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Công ty thực hiện với sự định hướng của các giá trị cốt lõi, thực thi các chuẩn mực dịch vụ chất lượng,đầu tư vào đội ngũ nhân lực và chung tay phát triển cộng đồng.

Câu chuyện phát triển hệ thống Nhận diện Thương hiệu

Những định hướng quan trọng nhất khi phát triển Hệ thống nhận diện Thương hiệu mới bao gồm: “Sự cam kết mở rộng”, phát triển trở thành Tập đoàn Tài chính toàn cầu hàng đầu trong thế kỷ 21, một tập đoàn vững mạnh ở “Vị thế tiên phong” trong hàng ngũ những Tập đoàn tài chính lớn và luôn hướng về khách hàng, khát vọng kiến tạo mạng lưới tài chính đa dạng, kết nối bền chặt ở tầm vóc vĩ mô “Tầm vóc”.
icon-brand-meaning-item
Biểu tượng toàn cầu
Định vị thương hiệu toàn cầu tổng hòa dịch vụ Tài chính đẳng cấp, đại diện cho các giá trị tốt đẹp của Hàn Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
icon-brand-meaning-item
Hy vọng
Bồ câu và chồi non, là những biểu tượng nguyên thuỷ trong bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn, được cách tân để phù hợp với thế kỷ 21.
icon-brand-meaning-item
Con đường tương lai
Nỗ lực không ngừng hướng đến tăng trưởng và phát triển.
brand-meaning

Shinhan WAY 2.0

Shinhan WAY bao gồm sứ mệnh của tổ chức, giá trị cốt lõi và tầm nhìn; là tiêu chuẩn định hướng suy nghĩ và hành động của tất cả chúng ta tại Tập đoàn Tài chính Shinhan.

SỨ MỆNH

" Góp xây thế giới tốt đẹp hơn bằng Sức mạnh tài chính "

Chúng ta nỗ lực để ổn định nền thịnh vượng chung, kiến tạo giá trị tốt đẹp hơn cho khách hàng, Shinhan và xã hội. Với mục tiếu ấy, chúng ta tìm kiếm những cách tiếp cận mới, những phương thức mới để mang đến những sản phẩm, dịch vụ đón đầu những thay đổi từ thị trường, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
brand-mission

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

"Chúng tôi tin rằng Tài chính phải Thân Thiện hơn, An Toàn hơn, Sáng Tạo hơn"