Thương hiệu Shinhan Finance - ourpeople
Trang chủ>Thương hiệu Shinhan Finance>

Thương hiệu Shinhan Finance

Hội đồng Thành viên

avatar
CHEUNG SOON YOUNG
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
avatar
KIM JEONG KI
Thành viên Hội đồng Thành viên
avatar
YANG HYUNG MO
Thành viên Hội đồng Thành viên
avatar
KIM BYUNG KUN
Thành viên Hội đồng Thành viên

Ban Giám đốc

avatar
CHUN YOUNG ILL
Tổng Giám đốc
avatar
CHUNG HOO KYUNG
Giám đốc Khối Chiến lược & Kế hoạch
avatar
LÊ QUẾ HƯƠNG
Giám đốc Khối Kỹ thuật số & Marketing
avatar
BẢO VĂN
Giám đốc Khối Mạng lưới Chi nhánh
avatar
NGÔ NGỌC NGA
Giám Đốc Khối Nghiệp vụ Khách hàng
avatar
KIM CHUL SOO
Giám đốc Khối Phát triển Sản phẩm
avatar
TRỊNH MINH CHIÊU
Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Tín dụng
avatar
NGUYỄN THỊ LUÂN
Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực
avatar
KIM DONGHYEONG
Giám đốc Khối Tài chính
avatar
HUỲNH ĐÌNH VŨ
Giám đốc Khối Kinh doanh qua Điện thoại
avatar
PHẠM HỮU NGHĨA
Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin
avatar
HOÀNG THỊ HOA THƠM
Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ