Thương hiệu Shinhan Finance - ourpeople
Trang chủ>Thương hiệu Shinhan Finance>

Thương hiệu Shinhan Finance

Hội đồng Thành viên

avatar
CHEUNG SOON YOUNG
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
avatar
LEE DONG IK
Thành viên Hội đồng Thành viên
avatar
KIM JEONG KI
Thành viên Hội đồng Thành viên
avatar
OH TAEJOON
Thành viên Hội đồng Thành viên
avatar
YANG HYUNG MO
Thành viên Hội đồng Thành viên

Ban Giám đốc

avatar
OH TAEJOON
Tổng Giám đốc
avatar
YANG HYUNG MO
Giám đốc Khối Chiến lược & Kế hoạch
avatar
LÊ QUẾ HƯƠNG
Giám đốc Khối Phát triển Chuyển đổi số & Marketing
avatar
BẢO VĂN
Giám đốc Khối Nghiệp vụ Tín dụng
avatar
NGÔ NGỌC NGA
Giám đốc Khối Nghiệp vụ
avatar
PHẠM HỮU NGHĨA
Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin
avatar
KIM CHUL SOO
Giám đốc Khối Phát triển Sản phẩm
avatar
TRỊNH MINH CHIÊU
Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Tín dụng
avatar
DƯƠNG THANH LUÂN
Giám đốc Khối Thu hồi nợ
avatar
PARK JEONG SONG
Giám đốc Khối Nghiệp vụ Thẻ Tín dụng
avatar
NGUYỄN THỊ LUÂN
Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực
avatar
LÊ THỊ KIM HẰNG
Giám đốc Khối Pháp chế & Tuân thủ