Điều khoản và Điều kiện Chương trình “Thử thách Mừng sinh nhật thương hiệu cùng Shinhan Finance”
Trang chủ>Bản tin>Điều khoản và Điều kiện Chương trình “Thử thách Mừng sinh nhật thương hiệu cùng Shinhan Finance”>
3/7/2021

Điều khoản và Điều kiện Chương trình “Thử thách Mừng sinh nhật thương hiệu cùng Shinhan Finance”

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thương hiệu Shinhan Finance có mặt tại thị trường Việt Nam (02/7/2019 – 02/7/2021), ngày 02/7/2021 này, Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Shinhan Finance”) tổ chức Chương trình “Thử thách Mừng sinh nhật thương hiệu cùng Shinhan Finance” từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 (“Chương trình”).

1. Phạm vi Chương trình:

Chương trình sẽ được tổ chức trên kênh Facebook Fanpage chính thức của Shinhan Finance tại địa chỉ https://www.facebook.com/shinhanfinance.official/.

Chương trình áp dụng cho tất cả người dùng Facebook tham gia Chương trình đáp ứng đủ các điều kiện được mô tả trong phần “Đối tượng tham gia” dưới đây.

2. Đối tượng tham gia:

- Tài khoản tham gia Chương trình là tài khoản Facebook thật (áp dụng cho cả khách hàng và người chưa là khách hàng của Shinhan Finance) (sau đây gọi là “tài khoản”), được tạo ít nhất trên 6 tháng và có tương tác công khai trên Facebook ít nhất 01 (một) tháng trước khi Chương trình bắt đầu; và

- Tài khoản tham gia Chương trình là tài khoản của công dân Việt Nam trên 21 tuổi và có ít nhất 100 bạn bè trên Facebook; và

- Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 01 (một) lần suốt thời gian diễn ra chương trình (bao gồm họ tên, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội duy nhất, không trùng lặp).

3. Quà tặng cho người chiến thắng của Chương trình:

• Đợt 1 (02/7/2021 – 11/7/2021): 25 (hai mươi lăm) voucher điện tử Gotit trị giá 50,000 đồng (năm mươi nghìn đồng) dành cho 20 (hai mươi) tài khoản Facebook có số điểm thực hiện nhiệm vụ cao nhất đợt 1.

• Đợt 2 (12/7/2021 – 18/7/2021): 20 (hai mươi) voucher điện tử Gotit trị giá 70,000 đồng (bảy mươi nghìn đồng) dành cho 20 (hai mươi) tài khoản Facebook có số điểm thực hiện nhiệm vụ cao nhất đợt 2, không tính những người đã chiến thắng đợt 1 (nếu có).

• Đợt 3 (19/7/2021 – 25/7/2021): 20 (hai mươi) voucher điện tử Gotit trị giá 100,000 đồng (một trăm nghìn đồng) dành cho 20 (hai mươi) tài khoản Facebook có số điểm thực hiện nhiệm vụ cao nhất đợt 3, không tính những người đã chiến thắng đợt 1 và 2 (nếu có).

Đợt 4 (02/7/2021 – 28/7/2021): 15 (mười lăm) voucher điện tử Gotit trị giá 200,000 đồng (hai trăm nghìn đồng) dành cho 10 (mười) tài khoản Facebook có số điểm thực hiện nhiệm vụ cao nhất cả 3 đợt, không loại trừ những người đã chiến thắng đợt 1, 2, 3 (nếu có).

(*) Tất cả các nhân viên chính thức hoặc nhân viên làm việc theo hợp đồng dịch vụ hoặc đại diện bán hàng của Shinhan Finance không được tham gia chương trình này.

4. Nội dung chương trình:

a. Trong thời gian diễn ra Chương trình từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021:

- Tài khoản Facebook tham gia cuộc thi bằng cách thực hiện các “nhiệm vụ” trò chơi từ Shinhan Finance để thu thập phiếu qua nền tảng Gleam.io – nền tảng ứng dụng truyền thông tương tác đáng tin cậy. Người có số phiếu cao nhất từng tuần và cuối Chương trình sẽ được nhận các giải thưởng đã nêu tại mục 3 - Quà tặng cho người chiến thắng của Chương trình.

- Voucher điện tử đã nêu tại mục 3- Quà tặng cho người chiến thắng của Chương trình sẽ được Ban Tổ chức gửi dưới dạng tin nhắn SMS đến số điện thoại của chủ tài khoản - người chiến thắng hợp lệ của Chương trình.

b. Thời gian dự kiến xác định danh sách người nhận quà tặng hợp lệ:

• Đợt 1: đến hết ngày 11/7/2021

• Đợt 2: đến hết ngày 18/7/2021

• Đợt 3: đến hết ngày 25/7/2021

• Đợt 4: đến hết ngày 28/7/2021

c. Thời hạn kết thúc việc gửi quà tặng cho 4 đợt là voucher điện tử đến người chiến thắng hợp lệ: chậm nhất đến hết ngày 01/9/2021.

d. Nội dung Chương trình sẽ được thông báo đến Khách hàng qua các cách thức sau:

- Quảng cáo trực tuyến trên kênh truyền thông xã hội Facebook, Zalo;

- Hệ thống website và trang mạng xã hội chính thức của Shinhan Finance.

e. Người nhận quà tặng chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc nhận quà tặng (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Các quy định khác:

- Để xác minh tài khoản, người được trao thưởng cần cung cấp các thông tin xác thực duy nhất không trùng lặp gồm:

o Họ tên;

o Số điện thoại;

o Email;

o Tài khoản Facebook.

- Thông tin nhận giải phải chứng minh được người nhận giải hợp lệ là tài khoản duy nhất. Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày 04/8/2021 mà người chiến thắng không liên hệ về Facebook Fanpage chính thức của Shinhan Finance để cung cấp thông tin nhận giải hoặc gửi thông tin không đầy đủ, Ban Tổ chức sẽ không trao quà tặng cho các trường hợp này.

- Bằng việc tham gia Chương trình này, người tham gia chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của các chương trình được liệt kê trong Thể lệ này, các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình này (nếu có).

- Khi có sự thay đổi liên quan đến Chương trình, Shinhan Finance sẽ thông báo trên Facebook Fanpage chính thức và tại website www.shinhanfinance.com.vn.

- Nếu có bất kỳ trường hợp khác phát sinh, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

- Xem chi tiết các điều khoản về bảo mật thông tin của nền tảng Gleam.io tại https://gleam.io/terms

Đọc tiếp