Điều khoản và Điều kiện Minigame “Tôi hay như Podcast!”
Trang chủ>Bản tin>Điều khoản và Điều kiện Minigame “Tôi hay như Podcast!”>
5/11/2021

Điều khoản và Điều kiện Minigame “Tôi hay như Podcast!”

Với mong muốn giới thiệu chương trình “Podcast này hay nè – We Restart” 2021 cùng các nội dung bổ ích và thiết thực về đời sống sinh hoạt trong giai đoạn “Bình thường mới” đến đông đảo người dân, Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Shinhan Finance”) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“PTI”) đồng tổ chức Minigame “Tôi hay như Podcast” (“Chương trình”) từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 28/02/2022.

1. Phạm vi Chương trình

Chương trình sẽ được tổ chức trên kênh Facebook Fanpage chính thức của Shinhan Finance tại địa chỉ www.facebook.com/shinhanfinance.official.

Chương trình áp dụng cho tất cả người dùng Facebook tham gia Chương trình đáp ứng đủ các điều kiện được mô tả tại Mục 2 “Đối tượng tham gia” dưới đây.

Tất cả các nhân viên chính thức hoặc nhân viên làm việc theo hợp đồng dịch vụ hoặc đại diện bán hàng của Shinhan Finance và PTI không được tham gia Chương trình này.

2. Đối tượng tham gia

- Tài khoản tham gia Chương trình là tài khoản Facebook thật (áp dụng cho cả khách hàng và người chưa là khách hàng của Shinhan Finance) (sau đây gọi là “Tài khoản”), được tạo ít nhất trên 6 tháng và có tương tác công khai trên Facebook ít nhất 01 (một) tháng trước khi Chương trình bắt đầu; và

- Tài khoản tham gia Chương trình là Tài khoản của công dân Việt Nam trên 21 tuổi và có ít nhất 100 bạn bè trên Facebook; và

- Mỗi Tài khoản thỏa điều kiện tham gia Chương trình chỉ được nhận quà tặng 01 (một) lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra Chương trình.

3. Thời gian diễn ra Chương trình

Chương trình diễn ra từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 28/02/2022 gồm 08 đợt game như sau:

• Đợt 1 (05/11/2021 – 12/11/2021)
• Đợt 2 (19/11/2021 – 26/11/2021)
• Đợt 3 (03/12/2021 – 10/12/2021)
• Đợt 4 (17/12/2021 – 24/12/2021)
• Đợt 5 (31/12/2021 – 07/01/2022)
• Đợt 6 (14/01/2022 – 21/01/2022)
• Đợt 7 (28/01/2022 – 04/02/2022)
• Đợt 8 (18/02/2022 – 25/02/2022)

4. Nội dung chi tiết Chương trình

a. Cách thức thực hiện Chương trình

- Trong thời gian diễn ra Chương trình, trên trang Facebook Fanpage chính thức của Shinhan Finance sẽ đăng tải 1 câu hỏi tương ứng với mỗi đợt game trong thời gian đã xác định tại Mục 3 nêu trên. Nội dung câu hỏi liên quan đến các thông tin và nội dung của Podcast “Podcast này hay nè – We restart” các kỳ.

- Tài khoản Facebook tham gia Chương trình bằng cách bình luận câu trả lời nhanh và chính xác nhất cho câu hỏi tương ứng của mỗi đợt game.

- Cách xác định người chiến thắng: Trong thời hạn của mỗi đợt game, 10 (mười) Tài khoản trả lời nhanh và chính xác nhất câu hỏi của đợt game đó sẽ được nhận mỗi Tài khoản một phần quà tặng là gói bảo hiểm của PTI. Chi tiết phần quà tăng là gói bảo hiểm của PTI sẽ được công bố trên trang Facebook Fanpage chính thức của Shinhan Finance trong mỗi đợt game. Tham khảo các sản phẩm bảo hiểm & quyền lợi bảo hiểm của PTI tại đây.

- Thời gian dự kiến xác định và công bố danh sách người chiến thắng từng đợt game: 2 ngày làm việc sau khi đợt game đó kết thúc. Tương ứng với mỗi đợt game như sau:

• Đợt 1: đến hết ngày 16/11/2021
• Đợt 2: đến hết ngày 30/11/2021
• Đợt 3: đến hết ngày 14/12/2021
• Đợt 4: đến hết ngày 28/12/2021
• Đợt 5: đến hết ngày 11/01/2022
• Đợt 6: đến hết ngày 25/01/2022
• Đợt 7: đến hết ngày 15/02/2022
• Đợt 8: đến hết ngày 01/03/2022

Shinhan Finance sẽ công bố danh sách người chiến thắng từng đợt game theo các cách thức tại điểm b Mục này.

- Giấy Chứng nhận bảo hiểm điện tử tương ứng với phần quà tăng là gói bảo hiểm của PTI trao cho người chiến thắng mỗi đợt game sẽ được PTI gửi trực tiếp bằng thư điện tử (Email) hoặc tin nhắn SMS đến số điện thoại của chủ Tài khoản - người chiến thắng hợp lệ của Chương trình chậm nhất 21 ngày sau khi công bố danh sách người chiến thắng và người chiến thắng cung cấp đầy đủ các thông tin để PTI có thể phát hành Giấy Chứng nhận bảo hiểm.

b. Cách thức thông báo liên quan đến Chương trình


Nội dung liên quan đến Chương trình sẽ được thông báo qua các cách thức sau:

- Quảng cáo trực tuyến trên kênh truyền thông xã hội Facebook, Zalo;

- Hệ thống website và trang mạng xã hội chính thức của Shinhan Finance.

5. Các quy định khác

- Để xác minh tài khoản Facebook là Tài khoản thỏa điều kiện tham gia Chương trình và để nhận quà tặng là gói dịch vụ bảo hiểm của PTI, người chiến thắng các đợt game cần cung cấp các thông tin xác thực, duy nhất, không trùng lặp trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xác định và công bố danh sách người chiến thắng của từng đợt game, gồm:

o Họ tên;
o Số điện thoại;
o Email;
o Số CMND
o Địa chỉ
o Tài khoản Facebook.

- PTI khởi tạo Hợp đồng, xuất Giấy chứng nhận bảo hiểm và gửi về Email mà người chiến thắng đã cung cấp. Trong trường hợp không có email, PTI sẽ gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm bằng đường link qua tin nhắn SMS. Khi có tình huống bảo hiểm phát sinh, liên hệ Hotline PTI để được hỗ trợ thực hiện thủ tục bồi thường tại 1900 545475.

- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xác nhận và công bố danh sách người chiến thắng của từng đợt game theo quy định ở Mục 4 mà người chiến thắng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, quà tặng sẽ bị hủy bỏ và Ban Tổ Chức sẽ không trao quà cho các trường hợp này. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp người chiến thắng cung cấp sai thông tin.

- Thời hạn tối đa để PTI cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm và gửi đến người chiến thắng Chương trình là hết ngày 30/03/2021.

- Người nhận quà tặng của Chương trình chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc nhận quà tặng (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban Tổ Chức có toàn quyền từ chối trao quà tặng hoặc thu hồi quà tặng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện người chiến thắng gian lận, không thỏa mãn đủ các điều kiện yêu cầu của Chương trình.

- Bằng việc tham gia Chương trình này, người tham gia đồng ý cho phép Shinhan Finance được sử dụng tên, thông tin và hình ảnh của mình cho mục đích truyền thông, quảng cáo thương mại, đồng thời chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ này, các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình này (nếu có).

- Khi có sự thay đổi liên quan đến Chương trình, Shinhan Finance sẽ thông báo trên Facebook Fanpage chính thức và tại website www.shinhanfinance.com.vn

- Nếu có bất kỳ trường hợp khác phát sinh, quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng.

Đọc tiếp