Thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Trang chủ>Bản tin>Thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam>
2/3/2022

Thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam (“Công ty Tài chính Shinhan”). Công ty Tài chính Shinhan trân trọng thông báo:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định bổ sung điểm e vào khoản 3 Điều 4 tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/GP-NHNN ngày 03/5/2019 của Công ty Tài chính Shinhan như sau:

e) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định, cụ thể như sau:

(i)Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước;

  • Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép, tổ chức tài chính trong nước;
  • Phát hành thẻ tín dụng quốc tế;
  • Mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

(ii) Phạm vị hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế: Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nước ngoài để thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng.


Công ty Tài chính Shinhan rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đồng thời sẽ tiếp tục phục vụ Quý Khách hàng với đa dạng sản phẩm và chuẩn mực chất lượng dịch vụ mà Quý Khách hàng đã luôn mong đợi và hài lòng với Công ty Tài chính Shinhan.


Trân trọng,

Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam

Đọc tiếp