RÚT TIỀN THE FIRST, E-VOUCHER VỀ TAY
Trang chủ>Bản tin>Rút tiền THE FIRST, e-voucher về tay>
14/2/2023

Rút tiền THE FIRST, e-voucher về tay

Từ ngày 15/02 – 28/02/2023, Shinhan Finance triển khai chương trình “Rút tiền THE FIRST, e-voucher về tay”. Theo đó, chủ Thẻ tín dụng Shinhan Finance Mastercard THE FIRST (Hạng Vàng) (chủ thẻ chính), gọi tắt là thẻ tín dụng THE FIRST, sẽ có cơ hội nhận ngay e-voucher Urbox đến 200.000 VNĐ khi đáp ứng điều kiện doanh số rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng THE FIRST trong thời gian triển khai chương trình, cụ thể:

  • Tổng doanh số rút tiền từ 10.000.000 VND đến dưới 20.000.000 VND: Tặng e-voucher 100.000 VNĐ
  • Tổng doanh số rút tiền từ 20.000.000 VND trở lên: Tặng e-voucher 200.000 VNĐ

Chi tiết về điều kiện và điều khoản chương trình cập nhật tại Thể lệ chương trình Rút tiền THE FIRST, e-voucher về tay.

Bên cạnh đó, Shinhan Finance đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi khác từ thẻ tín dụng THE FIRST. Để tìm hiểu thêm về các chương trình ưu đãi, Khách hàng vui lòng tham khảo thông tin Chương trình ưu đãi từ thẻ tín dụng The First.

Shinhan Finance

Đọc tiếp