Simple landing page

Simple landing page

Thành phố Hồ Chí Minh, 26/06/2020 - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được Global Banking & Finance Review, Vương quốc Anh bình chọn là Công ty Tài chính Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam năm 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh, 26/06/2020 - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được Global Banking & Finance Review, Vương quốc Anh bình chọn là Công ty Tài chính Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam năm 2020. Giải thưởng được dựa trên các tiêu chí cụ thể bao gồm:

  • Mục tiêu tăng trưởng bền vững
  • Đường lối phát triển
  • Quản trị chiến lược và kinh doanh bền vững
  • An toàn và phúc lợi của nhân viên
  • Sự gắn kết với đối tác
  • Vai trò hỗ trợ sự phát triển bền vững trong khu vực

Con đường phấn đấu trở thành một Công ty Tài chính Phát triển Bền vững hàng đầu Việt Nam là nhất quán qua thời gian. Chúng tôi đã thuyết phục các nhà đầu tư và đội ngũ nhân lực tin tưởng rằng phát triển bền vững là kim chỉ nam hướng đến tương lai tạo ra những giá trị thật cho Shinhan Finance.

Thương hiệu Shinhan Finance được biết đến bởi tinh thần Tài chính nhân văn, xây dựng nền tảng kinh doanh dựa trên việc cho vay phục vụ tiêu dùng và đời sống không chỉ xoay quanh yếu tố lợi nhuận mà còn quan tâm đến sự thịnh vượng chung lâu dài, đồng thời góp phần củng cố mức độ tín dụng quốc gia. Giải thưởng một lần nữa tái khẳng định tầm quan trọng của phát triển bền vững trong các trọng tâm đầu tư của Shinhan Finance.

Ông Atul Dixit, Tổng Giám đốc Shinhan Finance cho biết:

Công ty không chỉ nâng cao nền tảng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào sự ổn định mang tính hệ thống của ngành tài chính ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời, góp xây hòa bình, thịnh vượng, bền vững của quốc gia
Về Global Banking & Finance Review

Giải thưởng The Global Banking & Finance Awards® vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp nổi bật ở những lĩnh vực cụ thể trong ngành tài chính. Giải thưởng được ghi nhận qua các thành tựu, thử thách, tiến trình và những thay đổi tích cực có giá trị tạo cảm hứng toàn cầu. Global Banking & Finance Review là một Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính, chuyên truyền tải và cập nhật các bản tin đánh giá thị trường khách quan, trung thực, độc lập, chuyên sâu và đầy đủ về thị trường tài chính toàn cầu - trên cả 2 phiên bản báo in và điện tử.

Global Banking & Finance Review thực hiện đa dạng các chuyên đề, bài viết uy tín và khách quan về các lĩnh vực tiêu biểu như Ngân hàng, công nghệ, giao dịch ngoại hối, quản lý tài sản, quản trị doanh nghiệp, tài chính Hồi giáo, tài trợ dự án, mua bán và sáp nhập, thuế và kế toán, đầu tư nước ngoài, trên bình diện toàn cầu.

https://www.globalbankingandfinance.com/