HÀNH TRÌNH KẾT NỐI KHÁCH HÀNG
Trang chủ>Bản tin>Hành trình kết nối khách hàng>
14/2/2023

Hành trình kết nối khách hàng

Từ ngày 15/02 – 28/02/2023, Shinhan Finance triển khai chương trình “Hành trình kết nối khách hàng”. Theo đó, Khách hàng mở mới Thẻ tín dụng Shinhan Finance Mastercard THE FIRST (Hạng Vàng), gọi tắt là thẻ tín dụng THE FIRST, sẽ có cơ hội nhận ngay e-voucher Urbox trị giá 50.000 VNĐ khi thỏa điều kiện:

  • Thẻ kích hoạt và phát sinh một giao dịch hợp lệ trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
  • Các giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công trong trong thời gian triển khai chương trình và được ghi nhận thành công vào hệ thống Shinhan Finance chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
  • Các giao dịch không hợp lệ gồm các giao dịch rút tiền mặt, thanh toán dư nợ, lãi phí phát sinh (nếu có), các giao dịch hủy/hoàn trả.
  • Không áp dụng chương trình ưu đãi cho Khách hàng đóng thẻ cũ và mở lại thẻ mới trong vòng 06 tháng.

Chi tiết về điều kiện và điều khoản chương trình cập nhật tại Thể lệ chương trình Hành trình kết nối khách hàng.

Bên cạnh đó, Shinhan Finance đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi khác từ thẻ tín dụng THE FIRST. Để tìm hiểu thêm về các chương trình ưu đãi, Khách hàng vui lòng tham khảo thông tin Chương trình ưu đãi từ thẻ tín dụng The First.

Shinhan Finance

Đọc tiếp